Analiza wielowymiarowa z użyciem

4-5 kwietnia 2019

Warszawa

Zapisz się »
Zobacz więcej »

POWER PIVOT

O szkoleniu

✔ zoptymalizować analizę dużych zbiorów danych

✔ usprawnić proces raportowania w programie Microsoft Excel

✔ nauczyć się tworzenia tabeli i wykresu przestawnego przy użyciu Power Pivot

✔ pracować z wykresami, tabelami i kafelkami

Jeżeli chcecie Państwo:

zapraszamy na 2 - dniowe warsztaty wypełnione praktyką kreowania złożonych modeli danych jakie umożliwia dodatek Power Pivot.

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 1 390 zł netto

Dla prenumeratorów czasopism Wydawnictwa cena specjalna: 1 190 zł netto od osoby

Najważniejsze informacje

01

Osoby docelowe

Na warsztaty zapraszamy:

➜ analityków

➜ controllerów

➜ osoby pracujące z danymi

➜ osoby zajmujące się raportowaniem

➜ wszystkich zainteresowanych tematem Power Pivot

03

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili tworzyć analizy na podstawie rozproszonych zbiorów zgromadzonych danych, konsolidować dane z różnych źródeł, a także generować atrakcyjne raporty podsumowujące.

02

Autor bloga Excel dla księgowych. Pracuje z arkuszami kalkulacyjnymi od prawie 15 lat. Posiada certyfikat Microsoft Office Specialist Excel 2010 Expert (MOSE).

Prowadzący

Korzyści

Michał

Sikorski

04

Excel

Od uczestników wymagana jest znajomość programu Microsoft Excel na poziomie co najmniej średniozaawansowanym, pozwalająca na swobodne wykorzystywanie podstawowych narzędzi programu, jak również tworzenie formuły i funkcji.

06

Nie wszystkie wersje produkcyjne wymienione powyżej zawierają wspomniane dodatki. Użytkownik jest zobowiązany do zweryfikowania czy posiadana przez niego wersja programu Microsoft Excel zawiera dodatki niezbędne do aktywnego udziału w szkoleniu. Dokładne informacje o wersjach pakietu Office zawierających dodatek Pover Pivot znajdują się TUTAJ.

05

Użytkownik posiada laptopa z zainstalowanym programem Microsoft Excel w wersji 2013 lub 2016 z aktywowanymi dodatkami Power Pivot oraz Power View.

Wymagania techniczne

Uwaga!

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

⇀ Power Pivot - opis narzędzia

⇀ Okno dodatku Power Pivot

⇀ Czym jest model danych

⇀ Zalety wykorzystania Power Pivot w analizie danych

2. Pobieranie danych wewnętrznych

⇀ Z bieżącego skoroszytu

⇀ Z innych plików programu Excel

⇀ Z plików tekstowych

⇀ Z baz danych

3. Relacje pomiędzy danymi

⇀ Widok danych vs widok relacji

⇀ Tworzenie relacji

⇀ Tworzenie hierarchii

01

DZIEŃ

4 kwietnia

1. Zastosowanie języka DAX (Data Analysis Expressions)

⇀ Tworzenie kolumn obliczeniowych

⇀ Tworzenie miar

⇀ Tworzenie kluczowych wskaźników wydajności - KPI

2. Tabele i wykresy przestawne

⇀ Tworzenie tabeli i wykresu przestawnego korzystającego z Power Pivot

⇀ Różnice między tabelą przestawną opartą o Power Pivot a standardową tabelą przestawną

⇀ Wykorzystanie fragmentatorów i osi czasu do obsługi tabeli przestawnej

⇀ Dodawanie miar wyliczania do tabeli przestawnej

3. Dynamiczne raporty w Power View

⇀ Praca z wykresami, tabelami i kafelkami

⇀ Sortowanie i filtrowanie danych, użycie fragmentatorów

02

DZIEŃ

5 kwietnia

W cenę szkolenia wliczone są:

Materiały szkoleniowe

Certyfikat ukończenia szkolenia

Lunch

Przerwy kawowe między prelekcjami

Zapisz się już dziś!

Do szkolenia pozostało...

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Formularz zgłoszeniowy

znajduje się poniżej...

Zapisz się »

Kontakt
E-mail biuro@explanator.pl
Telefon +48 (61) 855 01 12 Fax +48 (61) 855 00 78 http://www.explanator.pl